Jelenlegi helyMezőkövesdi Teljes Evangéliumi Gyülekezet

Mezőkövesdi Teljes Evangéliumi Gyülekezet


Írta Berki Csaba - Beküldve 05 március 2011

Mezőkövesdi Teljes Evangéliumi Gyülekezet

A gyülekezet története 1990-ben és 1991-ben indult, midőn egymástól függetlenül, 2-3 fős csoportokban, különböző gyülekezetekben megtértek mezőkövesdi fiatalok. Ezek a fiatalok ezután - részben mert személyesen egyébként is ismerték egymást, részben pedig mert nagyobb keresztény összejöveteleken találkoztak egymással - közös hitük miatt elkezdtek Mezőkövesden is rendszeresen találkozni egymással. Ezen találkozókon imádkoztak Mezőkövesdért, az országért, egymásért, beszélgettek hitbéli dolgokról, egyeztették a különböző gyülekezeti háttérből való származásuk miatti nézet-különbségeiket. Már akkor nagy vágyat éreztünk Istentől a szívünkben arra, hogy a bennünk lévő élő hitet és azt a szeretetet, melyet Jézus Krisztustól kaptunk, megosszuk másokkal is. 1991. év végére merült fel annak igénye, hogy ezt a �gyökértelenséget� meg kell szüntetni, s csatlakozni kell valamilyen gyülekezethez. Így váltunk az Egri Hit Gyülekezete mezőkövesdi házicsoportjává. A gyülekezet önállóvá 1992. év elején vált, amikor is e csoportból, s az azóta hozzánk kapcsolódott személyekből megalakult a Mezőkövesdi Hit Gyülekezete. A gyülekezet pásztora Hercik Zoltán lett.

Közösségünk 1998-tól önállóvá vált (részben saját törekvésből, részben külső hatásra), s azóta nem tagja semmilyen országos keresztény felekezetnek. Ugyanakkor számos magyarországi keresztény közösséggel ápolunk szeretetteljes kapcsolatot, így kapcsolódva bele a magyarországi Eklézsia vérkeringésébe.