Jelenlegi helyMédia

Média


Bízd magad Istenre

Dátum: 
2015.09.05 (Egész nap)
Bízd magad Istenre
Forrás: 
saját

AZ ember rendkívül sok erőfeszítést tesz azért,hogy az általa kreált képet elfogadtassa a környezetével.
El kell dönteni,hogy keresztényként melyik utat válasszuk az image épités nehéz és energiákat felemésztő munkáját vagy egyszerűen integritásunkban maradunk,és rábízzuk magunkat Istenre.
Szerintem ez a Szent Szellem jellemépítő munkájának az alapfeltétele.

Váradi Norbert

Az élet (dzóé)

Dátum: 
2015.06.13 (Egész nap)
Élet
Forrás: 
saját

Az élet Isten privilégiuma,ezért az ember nem rendelkezik önmagában élettel.
A mindenható elrejtette az életet Krisztusban,hogy az ember imádat által részesüljön az életből,ezáltal bölcsességben ,illetve kibontakozásban legyen része.

AKARJ ÉLNI !

Váradi Norbert

A Szükség

Dátum: 
2015.05.18 (Egész nap)
A Szükség
Forrás: 
saját

Minden jó dolgot a szükség generál az egyházban.Amikor Isten népe megkövéredik és nincs benne már a szükség ami létrehívja a könyörgést, nem tudnak bejönni a gyülekezetbe az Isten által kitervelt jó dolgok.......

Váradi Norbert

Bölcsesség és Értelem

Dátum: 
2015.03.21 (Egész nap)
Bölcsesség és Értelem
Forrás: 
saját

A bölcsesség és értelem mindig Isten akaratának végrehajtásának a feltétele és kezdete.
Bölcsesség és Értelem = felemelkedés

5Móz 4:5 Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.
5Móz 4:6 Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!

Engedelmesség mint életcél

Dátum: 
2015.02.06 (Egész nap)
Engedelmesség mint életcél
Forrás: 
saját

Fil 2:5 Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,........
A Krisztusi indulat az alázat,és szolgaság mentalitása hosszútávon illetve örökkévalóság szempontjából felemeltetést, és győzelmet hoz.

Fil 2:12 Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket;

Váradi Norbert

Építsd az életedet az igére (Váradi Norbert)

Dátum: 
2014.12.31 (Egész nap)
Építsd az életedet az igére
Forrás: 
saját

Mt 24,12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
Jézus szavai szerint az utolsó időkben a gonoszság szellemei erőteljes munkát végeznek.Ez az igehirdetés azt a demoralizált dekadens pályát írja le ami ennek a következménye.
Ahhoz,hogy ezt elkerüljük állhatatosan ragaszkodjunk az igéhez.......

Váradi Norbert

Építsd az életedet az igére (Váradi Norbert)

Dátum: 
2014.12.31 (Egész nap)
Forrás: 
saját

Mt 24,12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
Jézus szavai szerint az utolsó időkben,a gonoszság szellemei megsokasodnak az egész földön,ami demoralizáló erőként nyilvánul meg a társadalomban és az egyházban is...................

Váradi Norbert

Győzelmes identitás

Dátum: 
2014.12.27 (Egész nap)
Győzelmes identitás
Forrás: 
saját

A spirituális keresztény identitás rendkívül fontos,ahhoz,hogy a sorsunkat bele tudjuk helyezni a jelenlegi történelmi és szellemi korszakba.
A mai keresztény tapasztalat sajnos az hogy,a hívők nem tudják igazából hogy,Isten igéje alapján kicsodák valójában.Ennek a következményei szellemi dekadenciát eredményeznek.
Senki nem tud identitást adni kívülről,ez egy belső dolog.........

Váradi Norbert

Legyőzötté kell lenned,hogy győztes tudj lenni. / Berki Csaba/ 1.rész

Dátum: 
2014.12.06 (Egész nap)
Legyőzötté kell lenned,hogy győztes tudj lenni.
Forrás: 
saját

Az erő az erőtlenségben van.Ahhoz hogy valódi személyiség változáson menjünk keresztül,Istennek össze kell törnie a régi természetünket,hogy Jákobból Izrael legyünk.
Ez az Igehirdetés a golgotai kereszt,sajnos sokak számára egyre ismeretlenebb munkáját mutatja be.

Hit és kedveltség

Dátum: 
2014.11.08 (Egész nap)
Hit és kedveltség
Forrás: 
saját

A hit legyőzi a világot.
1Ján 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
1Ján 5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
Isten szeretete által,értékesek vagyunk!
Hit által,jelentőségteljesek!

Váradi Norbert