Jelenlegi helyMédia

Média


Közösség az Igével és egymással. Berki Csaba

Dátum: 
2016.06.11 (Egész nap)
Közösség az Igével és egymással.  Berki Csaba
Forrás: 
saját

Nincs nagyobb kiváltság,az ember számára,mint az hogy Isten az Igén keresztül szól hozzá.
1Ján 1:3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Dicsőség utáni vágy

Dátum: 
2016.05.05 (Egész nap)
Dicsőség utáni vágy
Forrás: 
saját

Zsolt 8:5 Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt 8:6 Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Az ember dicsőségre és tisztességre teremtetett, ősi vágya minden embernek,hogy ezt a dicsőséget visszaszerezze visszavegye,de sajnos sokszor hiábavaló olcsó másolatokkal utánzatokkal pótoljuk a valódit.
Ez az igehirdetés a dicsőség utáni vágyról szól ami,megszenteli a hívőket,és prosperáló virágzó emberré teszi őket.

A hit mint Krisztus perspektívája

Dátum: 
2016.04.21 (Egész nap)
A hit mint Krisztus perspektívája
Forrás: 
saját

Fontos megérteni hogy a hit nem egy eszköz a mi személyes boldogulásunkhoz,hanem Isten látása a dolgokról körülményekről.
Krisztus elhordozta illetve elszenvedte a tanítványokat,aminek valós jelentése az hogy,az Úr állandóan emelni akar bennünket az Ő dimenziójába hogy úgy lássunk ahogyan Ő.

Váradi Norbert

Azonosulás Krisztussal

Dátum: 
2016.04.15 (Egész nap)
Azonosulás Krisztussal
Forrás: 
saját

A golgotai keresztáldozattal való azonosulás,feltétele a valódi megtérésnek (gondolkodásmód-változás),és az újjászületésnek,ha ezek a dolgok kimaradnak az emberek életéből igazi valóságos változás nem fog történni.

Váradi Norbert

Motiváció (Királyság klub)

Dátum: 
2016.04.04 (Egész nap)
Motiváció (Királyság klub)
Forrás: 
saját

Az Örökkévalóság szempontjából rendkívül fontos hogy a motivációink tisztává váljanak,ez a gondolatébresztő ezt próbálja feszegetni

Váradi Norbert

Helyett (Pótszerek,és helyettesítő dolgok az egyházban

Dátum: 
2016.03.31 (Egész nap)
Helyett (Pótszerek,és helyettesítő dolgok az egyházban
Forrás: 
saját

Ez a tanítás folytatása a részesedj Krisztusból című tanításnak
-Részesedés helyett részvétel (1 részben)
-Kijelentés helyett tanulás
-Szellemi követés helyett érzelmi kapcsolatok
-Elhivott emberek helyett önjelöltek
-Megigazultság helyett önigazság
Te ne elégedj meg a helyettesítő pótszerekkel ragaszkodj és keresd az igazit!!!

Váradi Norbert

Részesedj Krisztusból !

Dátum: 
2015.11.28 (Egész nap)
Részesedj Krisztusból !
Forrás: 
saját

1Kor 1:9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,
Az egyházban,sok ember kereszténysége kimerül abban,hogy az összejöveteleken részt vesz.Az elhívásunk fontos,és alapvető része a közösség (koinónia)aminek fő jelentéstartalma a részesedés.

Váradi Norbert

Királyság klub 2015.11.11. A megigazultság

Dátum: 
2015.11.11 (Egész nap)
A megigazultság
Forrás: 
saját

A názáreti Jézus győzelme többet hozott mint bűnbocsánat,ha csak a bűnbocsánatot ismered nem tudsz győzelmes lenni,meg kell ragadnod a megigazultságodnak az objektív tényét
Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.

Váradi Norbert

Királyság klub 2015.11.04. Kik az övéi?

Dátum: 
2015.11.04 (Egész nap)
Királyság klub  2015.11.04.  Kik az övéi?
Forrás: 
saját

Minden testvért szeretettel várunk a Királyság Klubba ahol,az külömböző perspektívákból vizsgáljuk keressük Isten országát és annak igazságait,alapelveit
Máté 6:33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek.
Minden,kritikát,véleményt,bátorítást szívesen fogadunk a hozzászólásokban.

Váradi Norbert

Töréspont

Dátum: 
2015.10.23 (Egész nap)
Töréspont
Forrás: 
saját

Péld 13:23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, aki igazságtalansága által vész el.
Életünk során mindig ott fakadnak források ahol töréspontra érünk.
Vidd törésig a hitedet és növekedni fogsz.

Váradi Norbert