Jelenlegi helyBudapesti Aratás Gyülekezet

Budapesti Aratás Gyülekezet


Írta Berki Csaba - Beküldve 05 március 2011

Budapesti Aratás Gyülekezet

Az Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház 2001-ben alakult keresztény hitű közösségé néhány családból. Közösségünk tagjai széles korosztályúak, különféle háttérből, többségében családos személyek. Központi szerepben a család értéke van, az egészséges család gondozása, védelme. Tevékenységünket képezik a házasság biblikus erényének közvetítése a gyermeknevelés nélkülözhetetlensége és a kapcsolatok helyreállítása. Hitünk definiálja keresztény mindennapjainkat, szándékunk a keresztényi értékrend bemutatása. Ez megmutatkozik az ember erkölcsiségének változásában és a társadalom hasznos tagjaként való életstílusában. Gyülekezetünk a protestáns keresztény kinyilatkoztatás fundamentumán áll és tiszteli Istent. Jó kapcsolatra törekszik a más keresztény felekezetekkel, tisztelve mások vallási meggyőződését. A céljaink között szerepel a keresztény kultúrában meglévő értékek közéletben való képviselete. Istentiszteleteink minden őszinte érdeklődő, istenkereső számára nyitottak. Összejöveteleinket a természetes és közvetlen környezet jellemzi.
Meg vagyunk győződve, hogy posztmodern társadalmunkban a Szentírás üzenete magas erkölcsiséget képvisel a XXI. században.