Jelenlegi helyBemutatkozás

Bemutatkozás


Isten Áldjon meg mindenkit!
Üdvözlünk az ózdi Marana Tha Gyülekezet honlapján!

A Marana Tha Gyülekezet 2006 végén alakult, teljesen spontán módon nem gyülekezetalapítási céllal.

Miért is ez a nevünk?

A Marana Tha az 1Kor,16,22-ben fordul elő, Arám eredetű szó,amely azt jelenti "Jöjj Urunk" vagy "Urunk eljött".

A Jel,22,17-ben az Ige arról beszél hogy a Menyasszony (Gyülekezet) azt kiáltja Jöjj Urunk!

Minden Kereszténynek várnia kéne az Úr Jézus visszajövetelét, mert az Ősegyházat ez a reménység éltette és ebben a várakozásban szolgált. Ez a valódi reménység megszenteli a Jézus Krisztus testét és aktív szolgáló Kereszténnyé tesz, 1.Ján.3,3. A valódi szentségnek ez a remény az alapja, és nem más mint pl: felekezetnek, gyülekezet vezetőnek, egyházi-gyülekezeti normáknak való megfelelés.

Az egyház Nagy Konstantin után felszabadult az üldözés alól, és elkezdett vallásos rendszerré illetve struktúrává szilárdulni.

Ahogy Jézus mondja a mustármagból fa lett, és elkezdtek az égi madarak fészket rakni a tetejére Mát 13,31. A Krisztus teste elvesztette valódi reménységét, és ehelyett látható dolgokban kezdtek el reménykedni, mint pl: siker, nagy dolgok, pénz, szellemi ébredés, megjegyzem: Teljes szívemből hiszek az Ébredésben és Isten gondviselésében és az utolsó idők Nagy Aratásában!  Több éves Karizmatikus Keresztény múlttal elmondhatom nagyon kevés embert láttam aki ebben a valódi reménységben él. Az elragadtatás szellemét nagyon nehéz megőrizni, mert könnyen lehúznak a látható világ bajai. De Énok képes volt rá. hogy megőrizze ezt a szellemet pedig a maga korában egyedül volt, de azt mondja Isten igéje 1Móz,5,24-ben. hogy Énok „ISTENNEL JÁRT. „Énok látta azt a reménységet amiben mi is hiszünk, és profétált is róla” JUD,14.

A Karizmatikus világ és a Gyülekezetek ma elsősorban előre tör utat, ez fontos is, de saját meggyőződésem hogy a fölfelé fontosabb mindennél. Mi a fontosabb Isten munkája vagy maga Isten? A célunk az hogy felkészítsük a Gyülekezet(eket)et az Utolsó Nagy Aratásra és az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére!

Minden keresztény gyülekezettel felekezettől függetlenül szivesen felvesszük a kapcsolatot! Email címünk: norbert [dot] varadi7209 [gamma] gmail [dot] com   tel:0670 410 56 39

Váradi Norbert