Ő kezdi,Ő munkálja,Őreá nézve.

Ő kezdi,Ő munkálja,Őreá nézve.

„Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (Róm 11,36).

Abban mindnyájan megegyezünk, hogy minden szellemi munkának Isten a kezdeményezője, és ez így helyes. De ennél továbbmenve, azt állítjuk, hogy vele kell végződnie mindennek. Pál szavaival élve: „Isten legyen minden mindenekben." De van itt még valami több is. Ő nem csupán kezdeményezője és bevégzője minden dolognak, hanem munkálója is. És ahol az Ő ereje munkálkodik, ott mindent dicsőségre vezet.

Istennek célja van mindennel.

Istennek célja van mindennel.

„Egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül" (Mt 10,29).

Isten a cél Istene. A teremtés nem a véletlen műve volt, hanem Isten megmásíthatatlan céljának kifejezése.

Meg tudsz állni, és várni?

Meg tudsz állni, és várni?

 „Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!

Egyedül Istentől jön a világosság.

Egyedül Istentől jön a világosság.

  „Aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék      Istenre!" 

Szívedre helyezve.

Szívedre helyezve.

                                         „Az Úrnak keze erős volt rajtam" 

Kész vagyok a harcra?

Kész vagyok a harcra?

                   „Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen"