Lásd meg a valóságot.

Lásd meg a valóságot.

„Nincs nekünk, csak öt kenyerünk és két halunk, hacsak el nem megyünk és eledelt nem veszünk ennek az egész népnek" (Lk 9,13).

Amikor az Úr Jézus így szólt tanítványaihoz: „Adjatok nekik ti enni", ezt nem azért mondta, mintha kész tervet várt volna tőlük, inkább azt akarta, hogy ők várjanak csodára. De a tanítványok - hozzánk hasonlóan - a könnyebb utat választották, mely nem kívánja meg a hit és az imádság gyakorlatát. Megoldásuk így hangzott: elmenni és vásárolni.

Válaszolj Isten hívására.

Válaszolj Isten hívására.

„Mikor ezek szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, így szólt a Szent Szellem: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én őket elhívtam" (Csel 13,2).

Senki sem munkálkodhat igazán az Úr ügyéért, aki nem tanult meg előzőleg szolgálni neki. Barnabás és Pál böjtölve szolgált az Úrnak, és ezalatt hallották meg a Szent Szellem szavát, amint különleges feladatra hívta őket.

Ülj le, add át terhedet.

Ülj le, add át terhedet.

„Isten...vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által"       (Ef 2,6).

Mit jelent leülni? Amikor járunk vagy állunk, lábunkon hordozzuk testünk egész súlyát; ha azonban leülünk, a súly a székre vagy a padra összpontosul, amin ülünk. Járás és állás közben energiát fejtünk ki, elfáradunk, és megpihentet, ha csak egy kis időre is leülhetünk.

Lásd Szeretetét, de lásd Fenségét is.

Lásd Szeretetét, de lásd Fenségét is.

„Szeme olyan volt, mint a tűzláng, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan, mint sok víz zúgása"                             (Jel 1,14-15).

A Jelenések könyvében Isten más képet mutat Fiáról, mint az evangéliumokban. Míg ez utóbbiakban a Megváltót szemlélhetjük, a Jelenések könyvében a Király lép elénk.

Mélység mélységet hív elő.

Mélység mélységet hív elő.

                   „Mélység mélységet hív elő" (Zsolt 42,8).

Csak a mélység tud felelni a mélységnek. Semmi, ami sekély, nem képes erre. Csak ami bennünk előbb mélyre hatolt, az tudja kielégíteni mások mélyebb szükségleteit. Segíteni azoknak, akik mély vizeken mennek éppen keresztül, csak akkor tudunk, ha mi magunk is jártunk már hasonló mélységben.

Az Ő Dicsősgének gazdagsága szerint.

Az Ő Dicsősgének gazdagsága szerint.

„Azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül" (1Kir 17,14).

Isten azért helyezett minket a világba, hogy Őt képviseljük, és bizonyságot tegyünk hűségéről. Magatartásunknak, szavainknak és cselekedeteinknek egyaránt arról kell tanúskodniuk, hogy egyedül Ő megélhetésünk forrása.

Fogadj el, és segíts.

Fogadj el, és segíts.

„Egymás között mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot" (1Pt 5,5).

Krisztus Teste szeretetben épül fel, és nem kívülről építik különleges apostoli munkások, mint egy tárgyat. Mindnyájan hajlamosak vagyunk Krisztus Gyülekezetét valami rajtunk kívül álló dolognak képzelni, ahol csupán szolgálunk. Ez így nem is lehetséges. Ha hozzá akarunk járulni Krisztus Testének építéséhez, akkor alázatosan el kell foglalnunk alárendelt helyünket.

Kerülj kapcsolatba Vele.

Kerülj kapcsolatba Vele.

          „És ahányan csak érintették, meggyógyultak" (Mk 6,56).

Emlékezz a farizeus és a vámszedő történetére, amint a templomban imádkoztak. A farizeus nagyon jól értett mindenhez, a papi tizedhez, az áldozatokhoz, szívéből mégsem tört elő kiáltás Isten felé. A vámszedő ellenben így kiáltott fel: „Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek!" És ez felhatolt Istenhez, aki azonnal felelt. Jézus Krisztus kiemelte őt, mint akit Isten igaznak ítélt.

Mély víz.

Mély víz.

        „Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12,10).

Ez az ellentmondás az igazi keresztyén élet gyakorlata. Egyszer egy személyes megpróbáltatás kapcsán a saját életemben is megláthattam ezt, amikor Pálhoz hasonlóan tövissel a testemben enyhülésért könyörögtem. Isten válasza azonban így hangzott: Nem. Ekkor egy csónak képe jelent meg előttem, amint a folyó bizonyos szakaszán egy másfél méteres sziklazátonyon éppen megfeneklik.

Ő tudja,és ez nekem elég.

Ő tudja,és ez nekem elég.

„Minden szőlővesszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

Manapság nagy divatja van annak, hogy a természeti ember lelkét különböző gyakorlatok, technikák segítségével kifejlesszék, abból a célból, hogy egyre függetlenebb, büszkébb, magabiztosabb és gyorsabb észjárású legyen. A mai nemzedék az olyan embert kedveli, aki ügyesen tud másokat kihasználni.