Szívedre helyezve.

Szívedre helyezve.

                  „Az Úrnak keze erős volt rajtam" (Ez 3,14).

Minden munkát, amely valóban Istent szolgálja, a Szent Szellem helyez a szívünkre. Ha ennek hiányában cselekszel, erőfeszítésed könnyen hiábavalónak bizonyulhat! De ha azt végzed, amit Ő bízott rád, egész lényed felszabadul, amint haladsz előre. Ezenfelül az ilyen munkának van egyedül szellemi értéke.

Imádkozz!

Imádkozz!

                    „A Szellemet meg ne oltsátok" (1Tesz 5,19).

Mindegyikünknek valamilyen imádság által teljesíthető feladatra kellene várnia. Ha hűségesen végezzük, Ő újabbakat bíz ránk. Ha nincs több imádságban hordozandó megbízatásunk, annak egyedüli oka, ha elhanyagoltuk az Istentől már kapottak teljesítését.

Az Ima hatalma.

Az Ima hatalma.

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

Ez az Ige imádságunk nagyszerű képe. Mert ha mi megegyezünk a földön, akkor a menny tízezer ellenséget is képes megkötni. Milyen gyakran megragadta és kipróbálta Jézus Krisztus szavait Isten népe a válságos órákban!

Erősíteni az Élet áramlását.

Erősíteni az Élet áramlását.

„Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek" (2Kor 4,12).

Milyen nagy érték számunkra Krisztus keresztje! Minden egyes tagnak hatalmában áll, hogy az egész Testben erősítse az élet áramlását, de csak akkor, ha a sajátjában engedi munkálkodni a keresztet. Kérdezed, hogyan használhat téged az Úr mások életében. Nem úgy, hogy hozzálátunk egy csomó dolog elvégzéséhez, de úgy sem, hogy visszavonulunk és nem csinálunk semmit.

Győztes vagy.

Győztes vagy.

„És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Ariáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében mint a szöcskék, és az ő szemeikben is olyanok voltunk" (4Móz 13,34).

Két trón háborúskodik egymással. Isten magának igényli az uralmat. Ősellensége - a gonoszság szellemeinek seregétől támogatva - gonoszság bűnével akarja elárasztani a földet, és közben kirekeszteni Istent a saját királyságából.

Ne magadat vizsgálgasd!

Ne magadat vizsgálgasd!

 „A te szemeid előre nézzenek, és szemöldököd egyenesen magad elé irányuljon" (Péld 4,25).

Nekünk, Isten gyermekeinek különösen lélekölő dolog, ha befelé fordítjuk a tekintetünket. Az önelemzés halálos betegség. Tisztában vagyunk ezzel? A bűnről készségesen elismerjük, hogy az halálos, és bár az önelemzés is gyanús, mégsem ilyen nyilvánvalóan káros. Pedig a rejtett betegségtől, melyre nem gyanakszunk, inkább kellene félnünk, mint a nyilvánvalótól.

Kész vagyok a harcra?

Kész vagyok a harcra?

„Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen" (3Móz 27,25).

Mózes negyedik könyve népszámlálással kezdődik. Számba kell venni Izrael fiai közül a hadviselésre alkalmas férfiakat. Mózes harmadik könyvének utolsó fejezetében pedig azt rendeli el Isten, hogy a szerint értékeljék fel az Ő gyermekeit, amilyen mértékben neki szentelik magukat.

Lámpás vagy?

Lámpás vagy?

                     „Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,14).

Némelyek azt kérdezik, Igét hirdessenek inkább vagy valamilyen állás után nézzenek. Hát lehetséges Isten gyermeke előtt kétféle út? Hol találunk a Szentírásban ilyen választási lehetőséget: Igét hirdetni vagy munkát keresni? Feladatunk ez a választás?

Kiben gyönyörködsz?

Kiben gyönyörködsz?

„Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön" (Zsolt 73,25).

Hogy átadjuk-e magunkat teljesen az Úrnak sokszor egy bizonyos dolgon fordul meg, és Isten éppen arra a dologra vár. Ő mindenestől birtokba akar venni minket.

Szükségletek, és betöltésük.

Szükségletek, és betöltésük.

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

Sok keresztyén olyan szegény, hogy saját szükségleteit sem képes kielégíteni. Jaj annak, aki segítségért fordul hozzá. Mások gazdagságát viszont az ember fel sem tudja becsülni. Nem érhet bennünket olyan nehézség, amilyennel ők ne találkoztak volna; nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy ők ne lennének képesek segíteni.