Figyelj Őrá!

Figyelj Őrá!

 „Senki sem tanítja majd az ő felebarátját és az ő testvérét így: Ismerd meg az Urat!

Megérteni és megragadni.

Megérteni és megragadni.

 „Minthogy vele együtt munkálkodunk, intünk is, hogy az Isten kegyelmét hiába ne vegyétek!" (2Kor 6,1).

Isten önmagáért hívott üdvössé

Élj Krisztusban

Élj Krisztusban

 „Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitokat adjátok az igazságosság fegyvereiül az Istennek" (Róm 6,13).

Szívedre helyezve

Szívedre helyezve

                           „Az Úrnak keze erős volt rajtam" (Ez 3,14).

 Minden munkát, amely valóban Istent szolgálja, a Szent Szellem helyez a szívünkre. Ha ennek hiányában cselekszel, erőfeszítésed könnyen hiábavalónak bizonyulhat! De ha azt végzed, amit Ő bízott rád, egész lényed felszabadul, amint haladsz előre. Ezenfelül az ilyen munkának van egyedül szellemi értéke. Ha hatékonyan szeretnél szolgálni Istennek, várd meg, míg közli veled akaratát.

Üdvösség.

Üdvösség.

„Isten,..gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsőségének ragyogását" (2Kor 4,6).

Mit jelent az üdvösség? Az isteni világosság betörése. Ha ezt a világosságot eltakarjuk, az a kárhozat. Amikor elveszőfélben voltunk, Isten belevilágított a szívünkbe. Amint meglátjuk a Megváltó arcán a dicsőséget, abban a pillanatban meg vagyunk mentve.

Kiálts az Úrhoz.

Kiálts az Úrhoz.

 „Térjetek hozzám, hogy megtartassatok, földnek minden határai" 

Maradj a szőlőtőn.

Maradj a szőlőtőn.

 „Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, és nektek példát hagyott, hogy az Ő nyomdokait kövessétek" (1Pt 2,21).

Tedd félre akaratodat.

Tedd félre akaratodat.

 „Nem azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem" 

Elküldötte Isten az Ő Fiát.

Elküldötte Isten az Ő Fiát.

„Mikor eljött az időnek teljessége, elküldötte Isten az Ő Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4).

Az Úr Jézus születésekor Izrael leigázott nemzet volt. Isten népe adót fizetett a császárnak, királyságának dicsősége és nagysága pedig már csak az emlékezetükben élt. Ez Augustus kora volt, Róma uralkodott a világ felett! Jézus Krisztus mégis, minden látszat ellenére az idők teljességében született. Jövetele elő volt készítve.

Járjunk szeretetben.

Járjunk szeretetben.

 „Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére"